•  
Đang xem: Sinh sản Chuyển dạ, sinh Các giai đoạn

Các giai đoạn chuyển dạ

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 6 tư thế chuẩn bị ra đời của bé Administrator 5520
2 Ba giai đoạn khi chuyển dạ Administrator 27531
3 Các phương pháp gây chuyển dạ Administrator 24266
4 Nghiệm pháp lọt ngôi chỏm Administrator 6974
5 Đỡ đầu trong ngôi mông Administrator 5779
6 Xoay thai trong Administrator 4150
7 Forceps Administrator 7075
8 Giác kéo ( Giác hút) Administrator 4726