•  
Đang xem: Trang chủ BYT & WHO Phá thai an toàn

Phá thai an toàn

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Trang 379- Hướng dẫn chung về phá thai an toàn Administrator 3666
2 Trang 380- Tư vấn về phá thai Administrator 4663
3 Trang 384- Phá thai bằng phương pháp hút chân không Administrator 7823
4 Trang 387- Phá thai bằng thuốc đến hết tuần thứ 9 Administrator 4320
5 Trang 390- Phá thai bằng thuốc từ tuần 13 đến hết tuần 22 Administrator 16015
6 Trang 393- Phá thai bằng phương pháp nong và gắp từ tuần 13 đến hết tuần 18 Administrator 5275
7 Trang 396- Xử lý dụng cụ hút thai chân không bằng tay Administrator 4430