•  
Đang xem: Trang chủ Video clip Thai nhi: Hình thành và phát triển

Thai nhi: Hình thành và phát triển

Clip: Tinh trùng xâm nhập vào buồng tử cung và gặp trứng

Email In PDF.

Quá trình thụ thai

Ths Nguyễn Thế Long

Video clip _Qúa trình thụ thai và phát triển của thai nhi

Email In PDF.

 

Biên tập: Ths. Nguyễn Thế Long, nguồn youtube

Video clip -Thai 37 + tuần

Email In PDF.

Nguyễn Thế Long, Nguồn youtube

Video clip Thai 33-36 tuần tuổi (9 tháng)

Email In PDF.

Nguyễn Thế Long, Nguồn Youtube.com

Video clip Thai 29-32 tuần tuổi (8 tháng)

Email In PDF.

Nguyễn Thế Long, Nguồn Youtube.com

Video clip Thai 25-28 tuần tuổi (7 tháng)

Email In PDF.

Nguyễn Thế Long, Nguồn Youtube.com

Video clip Thai 21-24 tuần tuổi (6 tháng)

Email In PDF.

Nguyễn Thế Long, Nguồn Youtube.com

Video clip Thai 17-20 tuần tuổi (5 tháng)

Email In PDF.

 

Nguyễn Thế Long, Nguồn Youtube.com

Video clip Thai 13-16 tuần tuổi (4 tháng)

Email In PDF.

 

Nguyễn Thế Long, Nguồn youtube.com

Video clip Thai 9-12 tuần tuổi (3 tháng)

Email In PDF.

 

Nguyễn Thế Long, Nguồn Youtube.com

Trang 1 trong tổng số 2