•  
Đang xem: Trang chủ Video clip Sinh đẻ

Sinh đẻ

Video clip: Đẻ quỳ trong bồn tắm

Email In PDF.

 

Ths Nguyễn Thế Long, nguồn You Tube

>>Video Clip Sinh em bé dưới nước

Video clip: Thai nhi đi qua đường âm đạo như thế nào

Email In PDF.

 

Ths Nguyễn Thế Long, nguồn You Tube

Video clip: Kỹ thuật bấm ôi

Email In PDF.

(Tài liệu đào tạo cán bộ y tế) Ths Nguyễn Thế Long, nguồn You Tube.com

Video Clip Sinh em bé dưới nước

Email In PDF.

Ths Nguyễn Thế Long, nguồn Youtube.com

Video Clip Sinh em bé 1

Email In PDF.

Ths Nguyễn Thế Long, nguồn Youtube.com