•  
Đang xem: Bạn có kinh nguyệt (nữ), hoặc xuất tinh (nam) lần đầu vào năm bao nhiêu tuổi ?

Bạn có kinh nguyệt (nữ), hoặc xuất tinh (nam) lần đầu vào năm bao nhiêu tuổi ?

Số người tham gia bình chọn:
15631
Lần bình chọn đầu tiên:
Thứ tư, 30 Tháng 6 2010 13:48
Lần bình chọn cuối cùng:
Thứ năm, 15 Tháng 12 2016 15:41

Bạn có kinh nguyệt (nữ), hoặc xuất tinh (nam) lần đầu vào năm bao nhiêu tuổi ?

Hits Percent Graph
14 tuổi
2866 18.3%
13 tuổi
2620 16.8%
15 tuổi
2513 16.1%
16 tuổi
1474 9.4%
11 tuổi
1081 6.9%
trên 18 tuổi
1017 6.5%
12 tuổi
925 5.9%
17 tuổi
745 4.8%
dưới 9 tuổi
724 4.6%
10 tuổi
598 3.8%
18 tuổi
566 3.6%
9 tuổi
504 3.2%